novinky

10.1.2007

Spuštěny nové stránky společnosti

Naše služby najdete zde

více »

Studie - Ostatní průmysl a služby 

PRO-SERV

Předvstupní studie EU (1991 - 2001)

Série studií a školicích programů orientovaných na přípravu ČR a dalších kandidátských zemí na vstup do EU.

Příklady:

  • Studie českého všeobecného strojírenství,
  • Analýza dopadů přístupu k EU na český zpracovatelský průmysl (zkrácený název),
  • Studie obranného průmyslu zemí střední a východní Evropy,
  • Revize studie konkurenceschopnosti slovenského textilního průmyslu (český odborník jmenovaný britskou společností jako EU expert pro hodnocení odvětví).
PRO-SERV

Vítkovice - privatizace vedlejších činností (1992)

Příprava plánu vyčlenění vedlejších činností přímo nesouvisejících s hlavní výrobou, jako nemocnice, ubytovací zařízení, silniční doprava a část údržby.
PRO-SERV

Průzkum trhu monoblokových kol v ČR, Polsku a Německu pro Mitsubishi International (1998)

Česká kancelář Atkins prováděla pro zahraničního klienta průzkum trhu monoblokových železničních kol zahrnující jednak ČR a jednak vybrané sousední železnice.

Due diligence pro Czech Direct Equity Fund (1999 – 2000)

Atkins byl vedoucí společností při poskytování komplexního technického, finančního a právního due diligence investičních projektů pro investiční fond s účastí EBRD. Projekty zahrnovaly různá odvětví – velkoobchod stavebninami, velkokapacitní tisk nebo výrobu barviv. Čeští experti Atkins v rámci mezinárodního multidisciplinárního týmu prováděli nezávislou analýzu trhu a audit zákaznických a dodavatelských vztahů sledovaných firem.

PRO-SERV

Poradenství pro strategické partnerství Hilson Ltd. (V. Británie) (1999 - 2001)

Nezávislé poradenství při výběru a zhodnocení vhodných českých strategických partnerů a v úvodních fázích partnerství pro britského klienta, výrobce techniky pro průmyslové filtry.
PRO-SERV

Stanovení ceny tekutého železa pro Vysoké pece Ostrava, a.s., dceřinou společnost ISPAT Nová Huť - dnes Mittal Steel Ostrava(2004)

Česká kancelář Atkins byla součástí mezinárodního týmu pro odborné ekonomické posudky a vývoj metodiky pro cenotvorbu velmi specifického produktu.
PRO-SERV

Školení z řízení dodavatelských vztahů v energetice pro Škodu Power (2006)

Školení z řízení dodavatelských vztahů v elektroenergetice pro dodavatelské firmy, založené na zkušenostech z vývoje tohoto odvětví ve V. Británii. Školení probíhalo u klienta v českém jazyce. Lektory byli britští odborní konzultanti s předchozí rozsáhlou manažerskou praxí v uvedené oblasti.
© 2006 PRO-SERVpowered by Artemis webdesign © 2006