novinky

10.1.2007

Spuštěny nové stránky společnosti

Naše služby najdete zde

více »

Studie - energetika 

PRO-SERV

Školení hodnotitelů pro ČEZ, a.s. (1999 - 2000)

Vývoj a realizace školení cca 1 100 řídících pracovníků a specialistů klienta v přípravě a vedení hodnotících rozhovorů a v návazném zpracování získaných informací do personálního informačního systému ČEZ.

Průzkum příležitostí vzdělávání manažerů pro ČEZ, a.s. (1999 - 2000)

Průzkum u vybraných britských a amerických vysokých škol zaměřený na možné specializované vzdělávání manažerů vytvořené na míru potřebám klienta. Průzkum zahrnoval analýzu dostupných informací, pohovory se zástupci oslovených škol ve V. Británii a v USA, organizaci výběrového řízení a vyhodnocení nabídek.

PRO-SERV

HEP - Školení manažerů (2001)

Vývoj, řízení a odborná podpora vzdělávacího programu pro řídící pracovníky Chorvatské energetiky (HEP), financovaného ze zdrojů USAID a realizovaného ve Skotsku a v ČR ve spolupráci se společnostmi ScottishPower, ČEZ, ČEPS a Jihočeská energetika.
PRO-SERV

Optimalizace správy dlouhodobého hmotného majetku v ČEZ a.s. (2005 -)

Manažerské a technické poradenství při optimalizaci postupů a organizace údržby klasických elektráren, zahrnující revizi stávajících dílčích projektů klienta v této oblasti, zavádění systému adaptivní údržby výrobních zařízení založeného na rizikové analýze a podporu jeho projektového řízení. Služby jsou dodávány ve spolupráci s britskými poradci Atkins a českými odbornými konzultanty. Některé ze služeb přesahují i do oblasti jaderných elektráren. Součástí služeb je příprava a implementace pilotního projektu adaptivní údržby na elektrárně Počerady, příprava metodických materiálů k adaptivní údržbě a série školení ve V. Británii pro zaměstnance klienta v oblasti řízení změn, řízení dodavatelských vztahů a aplikace adaptivní údržby u britských elektrárenských společností.

© 2006 PRO-SERVpowered by Artemis webdesign © 2006