novinky

10.1.2007

Spuštěny nové stránky společnosti

Naše služby najdete zde

více »

Studie - Doprava 

PRO-SERV

Krizové řízení a řízení bezpečnosti v Dopravním podniku hl. m. Prahy (2003 - 2005).

Série projektů zahrnujících vytvoření koncepce krizového řízení a krizového plánování u klienta v duchu požadavků národní krizové legislativy a zahraničních zkušeností, asistenci při jejím postupném naplňování včetně vedení analýzy bezpečnostních rizik a vytvoření plánu krizové připravenosti klienta, návrh organizačních změn klienta v oblasti řízení bezpečnosti a odbornou garanci při její realizaci v kontextu organizační transformace klienta. Součástí služeb byl i workshop ve V. Británii o zkušenostech Londýnského metra v oblasti krizového řízení.

PRO-SERV

Nezávislý poradce ČD, a.s. pro revitalizace železničních stanic (2003).

Návrh organizačního řešení pro revitalizace železničních stanic ČD se zapojením soukromého sektoru, provedený na základě analýzy zkušeností zahraničních železnic a průzkumu trhu v ČR.
PRO-SERV

Projekt trolejbusové trati pro město Kragujevac v Srbsku (2004)

Spolupráce se společností Metroprojekt v rámci studie proveditelnosti navrhované trolejbusové trati. Služby zahrnovaly kompletní modelování finančních toků projektu v závislosti na výši jízdného a provozních a investičních nákladech dopravce a dále modelování sociálně ekonomických účinků projektu pro veřejného zadavatele.

Nezávislé zhodnocení strategie ČD Cargo pro Ministerstvo dopravy ČR (2005)

Nezávislé zhodnocení navrhované strategie Českých drah pro založení a provozování dceřiné společnosti pro nákladní dopravu ČD Cargo. Služby českých specialistů s využitím informací ze zahraničí se zaměřily na technickou, organizační, obchodní, finanční a sociálně ekonomickou stránku strategie se zohledněním zahraničních zkušeností v odvětví i státní a evropské dopravní politiky.

© 2006 PRO-SERVpowered by Artemis webdesign © 2006